EAP-B01 Nou Barris

Què cal fer?

Actuacions en els supòsits de diverses realitats socials que afecten alumnes escolaritzats en el centre

Aquest document conté els apartats següents:

A. Supòsits d’absentisme d’alumnes (orientacions per a tots els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya)

B.

 

B. Supòsits de retard en la recollida dels alumnes a la sortida del centre (escoles)

C. Supòsits de problemes entre els progenitors en relació amb els fills (orientacions per a tots els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya)

D. Supòsits d’actuacions de la policia o de la DGAIA (orientacions per a tots els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya)

E. Supòsits de presumpta comissió, per part d’alumnes, d'algun tipus de delicte o falta penal dins les dependències del centre (orientacions per a tots els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya)

F. Supòsits en què es té constància o es tenen sospites que algun alumne ha estat objecte de maltractaments (orientacions per a tots els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya)

Estàs aquí:Inici Treball Social Què cal fer?