EAP-B01 Nou Barris

Revistes

Articles i ressenyes sobre les novetats presentades per les diferents revistes que arriben a l'EAP

ÀMBITS (Revista)

REVISTA  ÀMBITS   38       Tardor 2013

Projecte d’establiment de “mesures educatives alternatives” a la 

    privació d’assistència de l’alumnat a l’institut en cas d’expedient disciplinari.  

    Agueda Redondo Vilaginés.

L’objectiu d’aquest article es donar a conèixer el projecte sobre mesures educatives alternatives. És un projecte pilot a Cornellà, sorgeix arrel del treball des de la xarxa educativa i social de la zona. El projecte pretén oferir mesures diferents de les mesures disciplinaries per aquest alumnat que degut a determinades condicions personals i socials, la expulsió disciplinar familiar, no pot estar degudament acompanyada i per tant es valora com un factor de risc.. Aquesta mesura s’ofereix quan s’han esgotat els recursos educatius i la única alternativa des del centre de secundaria és l’expulsió. Els serveis son entitats col·laboradores de la ciutat, amb les que es contacte i amb les que hi ha un adult voluntari, per acollir i acompanyar a  l’adolescent durant el període que correspongui a la mesura.

Aprendre, un encontre social

     Teresa Serra Santasusana i  Maria Marquès Pujadas

Aquest article  presenta el procés d’ajust que l’equip docent que l’Escola Vila Olímpica està fent, per acompanyar en el seu aprenentatge a l’alumnat amb necessitats educatives especials i de forma molt especial a l’alumnat de la USEE

Metodologia TEACCH: 

proposta d’intervenció amb alumnat amb alumnat amb trastorn de l’espectre autista al CEE  Can Rigol.   

Jose Navas Sánchez,, Aida Sardà i Mònica Perea.

Aquest article s’exposa la metodologia TEACCH aplicada des de la perspectiva de l’Escola CEE Can Rigol. Treballant amb aquest mètode es té en compte les característiques concretes d’aquest tipus d’alumnat, compensant les limitacions que presenten en les funcions executives. En aquest article s’explica els quatre components fonamentals que cal tenir presents quan es comença a introduir  aquesta metodologia amb alumnat TEA: estructura física de la classe, horaris i agendes visuals, sistemes de treball i estructura i informació visual.

 

Llegeix més:ÀMBITS (Revista)

Revistes Primer trimestre 2013

 1. 1. GUIX 386-387

A FONS: Innovar en la metodologia . Coordinació: Begoña Piqué

 • La innovació educativa. Plantejament d’INNED2. Jazmin Bustamente, Anna Forés, Begoña Piqué.
 • Un món de persones que comprenen el món. Escola Riera de Ribes.
 • Treball per projectes cooperatius. Equip directiu de l’institut Celestí Bellera de Granollers.
 • Projecte Escolta’m, recuperant l’essència de l’educació. Antoni Giner.
 • UdiGital.edu. experimenta, juga i aprèn a través de les TIC.

REFLEXIÓ:  De l’estancament i la queixa a la iniciativa i el canvi. Laia Bultó, Iris Solé.

Llegeix més:Revistes Primer trimestre 2013

AULA Revistes

Aula ///  Primaria                     Maig 2013                                    

 221

     Formación entre centros en competencias básicas  

 Silvia Lavandera, Fernando López Noguero

El nou currículum per competències implica elements de complexitat en la pràctica a les aules. L’article ens presenta una experiència de formació teòric -practica intercentres portada a terme per la Inspecció del Vallès Occidental (BCN) durant quatre cursos

Aula /// Secundaria                        Julio - Agosto 2013                        

004

     La estructura de departamentos. 

Carmen Lázaro, Teresa Lázaro.

Modernitzar l’organització interna dels instituts de secundaria es imprescindible per la necessària transformació del model educatiu actual que afavoreixi les competències necessàries del segle XXI: iniciativa, autonomia, creativitat, comunicació en vàries llengües, tractament de la informació. El projecte educatiu de l’Istitut Itaca, de Tomares (Sevilla) és pioner en una estructura de Departaments innovadora

Llegeix més:AULA Revistes

Revistes de gener a juny de 2012

GUIX:

 Gener. Num. 381

 • A FONS: El patrimoni a l’escola. Coord. Olaia Fontal 
 • REFLEXIÓ: Un observatori, un espai i una xarxa per mirar la professió docent. Denise Vaillant. 
 • EN LA PRÀCTICA:
 1. El performance com a eina de redefinició del teatre escolar. Dídac Botella.
 2. Maitips al’escola, valors a ritme de ska. Lídia Garzón, Montse Melgosa, David Tudela.

  Llegeix més:Revistes de gener a juny de 2012

Estàs aquí:Inici Revistes