EAP-B01 Nou Barris

ÀMBITS (Revista)

REVISTA  ÀMBITS   38       Tardor 2013

Projecte d’establiment de “mesures educatives alternatives” a la 

    privació d’assistència de l’alumnat a l’institut en cas d’expedient disciplinari.  

    Agueda Redondo Vilaginés.

L’objectiu d’aquest article es donar a conèixer el projecte sobre mesures educatives alternatives. És un projecte pilot a Cornellà, sorgeix arrel del treball des de la xarxa educativa i social de la zona. El projecte pretén oferir mesures diferents de les mesures disciplinaries per aquest alumnat que degut a determinades condicions personals i socials, la expulsió disciplinar familiar, no pot estar degudament acompanyada i per tant es valora com un factor de risc.. Aquesta mesura s’ofereix quan s’han esgotat els recursos educatius i la única alternativa des del centre de secundaria és l’expulsió. Els serveis son entitats col·laboradores de la ciutat, amb les que es contacte i amb les que hi ha un adult voluntari, per acollir i acompanyar a  l’adolescent durant el període que correspongui a la mesura.

Aprendre, un encontre social

     Teresa Serra Santasusana i  Maria Marquès Pujadas

Aquest article  presenta el procés d’ajust que l’equip docent que l’Escola Vila Olímpica està fent, per acompanyar en el seu aprenentatge a l’alumnat amb necessitats educatives especials i de forma molt especial a l’alumnat de la USEE

Metodologia TEACCH: 

proposta d’intervenció amb alumnat amb alumnat amb trastorn de l’espectre autista al CEE  Can Rigol.   

Jose Navas Sánchez,, Aida Sardà i Mònica Perea.

Aquest article s’exposa la metodologia TEACCH aplicada des de la perspectiva de l’Escola CEE Can Rigol. Treballant amb aquest mètode es té en compte les característiques concretes d’aquest tipus d’alumnat, compensant les limitacions que presenten en les funcions executives. En aquest article s’explica els quatre components fonamentals que cal tenir presents quan es comença a introduir  aquesta metodologia amb alumnat TEA: estructura física de la classe, horaris i agendes visuals, sistemes de treball i estructura i informació visual.

 

 

ÀMBITS                         Tardor  2013                                      38

Editorial

     Manifest de la sectorial d’acció social, ensenyament i humanitats de l’associació.

     Inter col·legial de col·legis professionals de Catalunya

Opinió

$1     La tempesta perfecta.  /// Toni Tort Bardolet

Debat Psicopedagògic

$1     La cuina de l’escola inclusiva.  Josep Ma Jarque

Articles de Psicopedagogia i educació

     Educar entres uns i altres, coneguts i desconeguts.   ///  Carlos Skliar

     Aprendre, un encontre social. /// Teresa Serra Santasusana, Maria Marquès Pujadas

     L’art teràpia, què és i què es proposa?. Presentació d’un cas: “l’espai propi dins l’espai compartit: el silenci com possibilitador i generador d’un treball”. /// Miquel Izuel Currià, Alicia Expósito.

     Metodologia TEACCH: proposta d’intervenció amb alumnat amb alumnat amb trastorn de l’espectre autista al CEE  Can Rigol.   /// Jose Navas Sánchez, Aida Sardà, Mònica Perea.

     Didàctica multisensorial de les ciències. Inclusió i innovació per a l’alumnat cec i sense problemes visuals.  ///  Miquel Albert Soler Martí.

Pràctica Psicoeducativa

     Projecte d’establiment de “mesures educatives alternatives” a la privació d’assistència de l’alumnat a l’institut en cas d’expedient disciplinari.  /// Agueda Redondo Vilaginés.

Associació

     Plataforma ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya.

Llibres

     La construcció del caso en el trabajo en red. Teoría i pràctica.  /// Lidia Ramirez.

     El silenci dels nens. Com comunicar-se amb els nens i adolescents quan un familiar pateix una malaltia oncològica.  ///  Eulàlia Bassedas

Estàs aquí:Inici Revistes ÀMBITS (Revista)