EAP-B01 Nou Barris

Revistes

Articles i ressenyes sobre les novetats presentades per les diferents revistes que arriben a l'EAP

GUIX 403

GUIX
Coaching educatiu
Núm.403 - Març 2014

El paper de les AMPA en la prevenció de la violència escolar
Autors: Blanca Patricia Silva García, Serafín Antúnez

Les associacions de mares i pares d´alumnes (AMPA) poden esdevenir entitats molt útils si són
capaces de proporcionar ajuts pertinents i oportuns als seus centres escolars. Afavorir la convivència objectiu prioritari en una escola democràtica, és possible quan es construeixen dispositius adequats d´orientació, formació i suport per prevenir la violència juntament amb els professionals del centre.

Llegeix més:GUIX 403

ÀMBITS 39

 

ÀMBITS                         Tardor  2013                                      39

 

  • La xarxa d’orientació del Prat: un espai estructurat de treball col·laboratiu de la ciutat per a la transició escola-treball

             Carme Villén Pérez, Ferran Sentís Vayreda

 La xarxa d’orientació del Prat és una experiència de treball col·laboratiu entre les administracions, el Departament d’Ensenyament i la Consellaria d’Educació de l’ajuntament, amb els centres educatius, entitats i serveis de la ciutat. Tots treballen per la millora de l’orientació acadèmica i professional i la transició dels joves cap a processos formatius professionalitzadors i el món del treball.

Llegeix més:ÀMBITS 39

GUIX 402

GUIX
Multinivell a l´escola rural
Núm.402 - Febrer 2014

Estratègies didàctiques en una aula multinivell
Autor: Miquel Payaró Pagès

L´educació multinivell és un tret diferenciador de l´aula rural. Aquest fet aporta valor pedagògic a una classe
diversa i heterogènia. Atendre la diversitat de nivells i d´edats existents suposa haver d´utilitzar estratègies
didàctiques flexibles i obertes, coherents amb una manera determinada d´organitzar l´espai i el temps, així com
entendre la sistematització del procés d´ensenyament-aprenentatge.

Llegeix més:GUIX 402

AULA Primària 225 Octubre 2013

Aula ///  Primaria                     Octubre 2013                      225

Aprendre a pensar de forma creativa des del Pla d’acció Tutorial

Cristina Sandoval i Alvaro Carpena

L’artícle presenta diferents activitats sota els principis psicopedagògics d’aprendre a pensar, englobats sota un programa d’innovació educativa. Pretén estudiar l’impacte de la creativitat en la praxis diària, per afavorir aconseguir les diferents competències bàsiques, en especial aprendre a aprendre

 

La infància i les famílies d’avui davant el repte d’educar

Una mirada sociològica a la infància d’avui

Aquest artícle preten fomentar la reflexió sobre com és la infància dels nens i nenes del segle XXI, el debat, el intercanvi d’opinions…. I el més important, tracta de com volem que sigui i que fem un pas cap endavant per visualitzar el que farem entre tots per aconseguir-ho

Una mirada sociològica a la infància d’avui

Aina Tarabini

L’artícle aborda la situació de la infància en relació al benestar social, a partir d’una doble dimensió: la pobresa infantil i l’abandó escolar. Reflexiona sobre els efectes de la crisis en aquests dos àmbits i questiona les seves implicacions en les oportunitats dels nens i joves dels nostres dies

Recomanem la lectura de:

Conversa entre Amparo Torné i Francesco Tonucci

  • “Els esteriotips es mantenen en la socialització dels nens i les nenes “
  • Organirzació dels indicadors de progrés en el centre

 

Llegeix més:AULA Primària 225 Octubre 2013

Estàs aquí:Inici Revistes