Detalls de aval ESO 2012

PropietatValor
Nom:aval ESO 2012
Descripció:

Avaluació ESO 2012

 

ENS/56/2012, de 8 de març, de modiicació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de
juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 dejuny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

 

Fitxer:aval ESO 2012.pdf
Mida: 323.85 kB
Tipus:pdf (Tipus Mime: application/pdf)
Creador:Àlex Vidal
Creat el: 25/04/2012 21:05
Visualitzadors:Tothom
Mantingut per:Editor
Visites:1654 Visites
Actualitzat el: 25/04/2012 21:06
Web:
Suma de verificació CRC:
Suma de verificació MD5: