EAP-B01 Nou Barris

Llibres

Articles i ressenyes sobre les darreres novetats editorials que arriben a l'EAP

Ensenyar a escriure a alumnes amb Síndrome de Down

G. Comes (coord.) (2004). Ensenyar a escriure a alumnes amb Síndrome de Down. Ed.: El Mèdol

És un estudi centrat en l’ensenyament de l’escriptura a alumnat amb Síndrome de Down integrats en escoles ordinàries de Catalunya. Hi ha una primera part on fa una introducció teòrica sobre aquesta síndrome, l’escolarització i  l’ensenyament de l’escriptura amb d’aquest alumnat. A continuació, fa una descripció d’aquesta investigació i unes consideracions finals. En l’annex es pot trobar el qüestionari utilitzat i les dades del qüestionari i el procés metodològic per ensenyar a escriure, seguit pels diferents professors enquestats.

Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia

C. Barba, S. Capella (coord.) Equip de la Comunitat Catalana de Webquest (2010). Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia. Biblioteca Guix, 172. Ed: Graó

Parla del canvi que ha provocat la introducció de les TICs a l’aula i de les seves possibilitats en l’ensenyament i aprenentatge de les competències bàsiques. Finalment, fan propostes metodològiques que tenen característiques comunes: treball cooperatiu, l’atenció a la diversitat, la recerca, la construcció del coneixement, la creativitat, la interdisciplinarietat... Aquestes metodologies venen vehiculades amb eines que descriuen al llibre.

Menors estrangers. Formació i treball

Institut d’Educació (2010). Menors estrangers. Formació i treball. Quaderns de Projecte educatiu de ciutat Barcelona. Ed: Ajuntament de Barcelona (3a edició)

Guia per l’atenció del menors estrangers en l’accés a la formació i la inserció al mercat laboral

La biblioteca escolar, hoy. Un recurso estratégico para el centro

G. Durban (2010). La biblioteca escolar, hoy. Un recurso estratégico para el centro. Biblioteca de Aula, 273. Ed: Graó

L’autora presenta un model per la implementació de la biblioteca escolar en el sistema educatiu. Defensa aquest recurs com un agent interdisciplinari de recolzament pedagògic i de coordinació educativa dins de l’àmbit de l’organització i planificació escolar.

Estàs aquí:Inici Llibres