EAP-B01 Nou Barris

Llibres

Articles i ressenyes sobre les darreres novetats editorials que arriben a l'EAP

Projectes singulars a l'educació secundària obligatòria

Serveis Educatius del Vallès Oriental (2006). Projectes singulars a l'educació secundària obligatòria. Consell comarcal del Vallès Oriental.

Explicació de diferents projectes educatius realitzats a la comarca del Vallès Oriental que tenen com a objectiu comú integrar alumnes adolescents amb especials dificultats d'adaptació al sistema escolar.

Educar i crèixer en salut

Fundació Institut de transtornos alimentarios (2010). Educar i crèixer en salut. El paper dels pares i educadors en la prevenció dels transtorns alimentaris. Ed.: Marge Medica Books.

Manual adreçat a la població adolescent i als qui poden  intrervenir de manera efectiva per prevenir i aturar els transtorns de la conducta alimentària: mares i pares, professionals de l'educació. de la medicina d'atenció primària i de la pediatria.

L’exploració del llenguatge en el nen

J.Guixà, M. Vendrell i altres (1999). L’exploració del llenguatge en el nen. Col·lecció Quaderns de l’EPL, 2. Ed: Escola de Patologia del Llenguatge.

 Fa un repàs dels aspectes a explorar en el llenguatge en el nen. Per cada un d’aquests aspectes hi ha diferents proves. Quasi totes elles segueixen el següent esquema: descripció, objectiu, utilitat, aplicació, registre i avaluació. Al final, hi ha un annex on es mostren models per recopilar les dades de l’exploració: anamnesi, avaluació de fonètica imitativa, imitació de frases, observacions anatòmiques i pràxiques, paraules polisil·làbiques, Diferenciació fonològica  i compleció de frases.

Infància i futur. Noves realitats, nous reptes

Marí-Klose, P; Marí- Klose, M; Vaquera, E. i Argeseanu, S. (2010). Infància i futur. Noves realitats, nous reptes. Obra Social Fundació "La Caixa".

És un estudi que examina les activitats i relacions dels infants de 0 a 10 anys i l'impacte que tenen sobre la vida infantil les transformacions socials recents (els nous tipus de família, la incorporació massiva de la dona al mercat laboral,...)

L’ensenyament inicial de la lectura a nens i nenes amb Síndrome de Down a Catalunya

G. Comes (2001). L’ensenyament inicial de la lectura a nens i nenes amb Síndrome de Down a Catalunya. Anàlisi i valoració. Ed.: El Mèdol

És un estudi centrat en l’ensenyament inicial de la lectura a alumnat amb Síndrome de Down integrats en escoles ordinàries de Catalunya. Hi ha una primera part on fa una introducció teòrica sobre aquesta síndrome, l’escolarització i  l’ensenyament de la lectura amb d’aquest alumnat. A continuació, fa una descripció d’aquesta investigació i unes conclusions i consideracions finals. En l’annex es pot trobar el qüestionari utilitzat, les dades obtingudes.

Estàs aquí:Inici Llibres