EAP-B01 Nou Barris

Llibres

Articles i ressenyes sobre les darreres novetats editorials que arriben a l'EAP

Alumnado de otras culturas

Oller, C.; Colomé, E (2010). Alumnado de otras culturas.  Colección Escuela Inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes. Ed.: Graó

Llibre que tracta d´acostar-nos a l´alumnat estranger i de nova incorporació, centrant-se tant en l´arribada d´aquest alumnat al centre com en el procés que segueix: com és l´alumne nouvingut, què hem de tenir en compte per facilitar una acollida positiva, quines són les dificultats presumibles d´aquest alumnat i la seva família, i com el centre hauria de vetllar per facilitar-ne la incorporació. Tracta també altres aspectes com la manera de treballar a l´aula, per quins itineraris passa l´alumnat de nova incorporació, la seva avaluació; el paper del tutor, dels professors de l´equip docent, etc., com la tasca d´acollida va més enllà dels aspectes burocràtics.

Alumnado con pérdida auditiva

Claustre, M.; Gomar, C; Palmés, C; Sadurní, N. (2010). Alumnado con pérdida auditiva. Colección Escuela Inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes. Ed.: Graó

Tracta sobre els progressos tecnològics, els nous coneixements sobre comunicació i adquisició del llenguatge i els nous plantejaments educatius que han comportat un canvi de mirada en l´educació dels alumnes amb pèrdua auditiva i que permeten al professorat reflexionar i donar la resposta adequada quan un alumne amb pèrdua auditiva arriba al nostre centre. Com em comunicaré amb ell? Què pot fer per ajudar-lo a interaccionar amb els seus companys? En quin grau la dificultat auditiva influirà en el seu desenvolupament i en el seu aprenentatge? Quins canvis i quines estratègies he d´introduir per facilitar-li que aprengui? S´ofereixen propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples.

Alumnado con altas capacidades

Martínez, M; Guirado, A. (2010). Alumnado con altas capacidades. Colección Escuela Inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes. Ed.: Graó

Els autors d´aquest llibre acosten al professorat la diversitat de l´alumnat amb altes capacitats i proporcionen recursos per observar, detectar i implementar intervencions educatives a l´aula i el centre. Destaquen, així també, els mitjans que permeten la col·laboració família-escola-entorn propers.

Alumnado con discapacidad motriz

Rosell, C. ; Soro-Camats, E.; Basil, C. (2010). Alumnado con discapacidad motriz. Colección Escuela Inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes. Ed.: Graó

S´aborden temes com ara l´avaluació, l´organització del centre escolar, l´adaptació del currículum, l´ajustament de les estratègies d´ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la col·laboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d´edat, amb i sense discapacitat. Tot això s´acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l´extensa experiència dels autors en aquest camp.

Alumnado en situación de estrés emocional

Alegret, J.; Castanys, E.; Sellarès, R. (2010). Alumnado en situación de estrés emocional. Colección Escuela Inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes. Ed.: Graó

Llibre que parteix de les característiques específiques del nen (temperament, tipus d´aferrament?) per emfatitzar ràpidament les possibilitats de la relació educativa en la millora de la seva salut mental, afavorint la seva seguretat, el seu equilibri i la seva confiança. A través d´exemples concrets es reflexiona sobre diferents graus de problemes psicològics, així com les respostes que els mestres poden donar davant d´ells des del seu propi rol: les dinàmiques de la classe, la relació amb les famílies? Els llibres d´aquesta col·lecció tracten de la diversitat i de com afrontar-la a l´escola i han estat pensats per ajudar els docents oferint propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples perquè tots els alumnes puguin aprendre i participar a l´aula juntament amb els seus companys.

Estàs aquí:Inici Llibres