EAP-B01 Nou Barris

Immigració i Estat del benestar a Espanya

Moreno, F.; Bruquetas, M. (2011). Immigració i Estat del benestar a Espanya. Ed: Obra Social "La Caixa"

 

Aquest estudi aborda la complexa relació entre immigració i Estat
del benestar a Espanya. El nombre d’immigrants al nostre país ha
augmentat en un grau considerable els darrers anys, fins a situar-se
en percentatges semblants als dels països més desenvolupats
de la Unió Europea. La transformació d’Espanya en país receptor
d’immigració es va produir en un moment en què l’economia
i l’ocupació creixien amb vigor, i el fet migratori va contribuir
decididament a la prosperitat. L’esgotament d’aquella llarga fase
de creixement ha donat una visibilitat més gran a la immigració i,
de manera particular, ha accentuat el debat sobre l’impacte que té
en els sistemes de protecció social.
La intenció d’aquest volum és aportar informació contrastada sobre
l’accés i l’ús de les prestacions i serveis de l’Estat del benestar entre
la població d’origen immigrant, però també sobre la contribució
d’aquests col·lectius al finançament del benestar. Amb aquestes
dades, els autors analitzen les implicacions de la immigració sobre
la sostenibilitat econòmica i social de l’Estat del benestar
a Espanya i subratllen el paper que aquestes poblacions han tingut
com a element revelador de les fortaleses i febleses del sistema
de protecció social.
Aquest estudi aborda la complexa relació entre immigració i Estatdel benestar a Espanya. El nombre d’immigrants al nostre país haaugmentat en un grau considerable els darrers anys, fins a situar-seen percentatges semblants als dels països més desenvolupatsde la Unió Europea. La transformació d’Espanya en país receptord’immigració es va produir en un moment en què l’economiai l’ocupació creixien amb vigor, i el fet migratori va contribuirdecididament a la prosperitat. L’esgotament d’aquella llarga fasede creixement ha donat una visibilitat més gran a la immigració i,de manera particular, ha accentuat el debat sobre l’impacte que téen els sistemes de protecció social.La intenció d’aquest volum és aportar informació contrastada sobrel’accés i l’ús de les prestacions i serveis de l’Estat del benestar entrela població d’origen immigrant, però també sobre la contribuciód’aquests col·lectius al finançament del benestar. Amb aquestesdades, els autors analitzen les implicacions de la immigració sobrela sostenibilitat econòmica i social de l’Estat del benestara Espanya i subratllen el paper que aquestes poblacions han tingutcom a element revelador de les fortaleses i febleses del sistemade protecció social.

 

Estàs aquí:Inici Llibres Immigració i Estat del benestar a Espanya