EAP-B01 Nou Barris

Subvencions x Centres Concertats x Zeladors

 

Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials

Aquestes subvencions tenen per objecte finançar la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials en centres privats concertats durant el curs escolar 2015-2016. Als efectes d’aquesta convocatòria, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.

 

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria s'estableixen a l'Ordre ENS/246/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2015-2016.

Resum del procedimentTerminiDocumentació
Presentació de sol·licituds del 25 d'agost al 4 de setembre de 2015 http://educacio.gencat.cat/img/noma/ico_descargar.gif)
Resolució d'atorgament  --  
Justificació econòmica fins al 30 de setembre de 2016 --
Estàs aquí:Inici Informacions Generals Subvencions x Centres Concertats x Zeladors