EAP-B01 Nou Barris

Reinserció Laboral i Cursos de Formació

 NOTA DE PREMSA:
El districte de Nou Barris ofereix programes de reinserció laboral i cursos de formació a 35 persones del barri de la Trinitat Nova
El districte de Nou Barris ofereix programes de reinserció laboral i cursos de formació a 35 persones del barri de la Trinitat Nova

» Gràcies a aquest projecte s’ha aconseguit una taxa de reinserció en el mercat laboral del 25,7%, amb un total de 9 persones contractades

» Aquesta iniciativa està financiada pels fons FEDER dins de la iniciativa URBAN i persegueix la formació laboral per facilitar la incorporació de persones en risc d’exclusió al mercat profesional i per a la formació i capacitació de dones


El districte de Nou Barris ha facilitat formació laboral a 35 persones aturades del barri de la Trinitat Nova. Així, s’han dut a terme dos projectes d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió social i un curs de formació i capacitació de dones. Aquestes iniciatives estan emmarcades en la Iniciativa Urbana (Urban) Trinitat Nova, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El seu principal objectiu és aconseguir la incorporació dels participants en el mercat laboral, que en aquest cas ha comptat amb una taxa d’inserció del 25,7%, amb un total de 9 persones contractades.

Aquests cursos de formació van començar l’estiu passat i han tingut una durada de 6 mesos. Durant el mes d’abril, es van dur a terme les sessions informatives del projecte a les que s’hi van presentar un total de 127 persones. D’aquestes, 97 van ser entrevistades per acabar seleccionant a les 35 persones que finalment han estat 6 mesos rebent formació en diversos àmbits professionals.

Els tres projectes que s’ofereixen corresponen al sector de l’Hostaleria i el Turisme; al manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques i al manteniment d’espais urbans.

La regidora del districte de Nou Barris, Irma Rognoni, ha exolicat que "aquestes accions formatives i d'inserció laboral emmarcades dins del Pla Urban són essencials en moments com aquest i més en un barri com és la Trinitat Nova" i ha afegit que "la major satisfacció és quan veus que gràcies a aquestes iniciatives prop d'un 26% dels participants han trobat feina durant el curs i que això obre les portes perquè la resta ho puguin aconseguir en un futur immediat". Rognoni ha finalitzat destacant que "de cara al futur hem de continuar treballant en la mateixa línia que fins ara, abordant sectors professionals que actualment puguin demandar treballadors".


· Projecte de formació i capacitació per a dones en l’àmbit de l’Hostaleria i el Turisme
Aquest projecte vol afavorir la inserció social i laboral de 17 dones amb especials dificultats mitjançant una atenció integral i integradora i la formació i la capacitació professional en l’àmbit de l’hostaleria i el turisme. El curs ha tingut una durada de 390 hores i ha tingut una taxa d’inserció laboral de prop del 30%, amb 5 dones que han estat contractades.

Concretament, s’ha treballat per millorar l’ocupabilitat, el nivell de professionalitat i les capacitats instrumentals i laborals bàsiques; afavorir la integració social i laboral mitjançant una atenció personalitzada per tal de millorar les condicions individuals de pertinença; i augmentar les opcions d’inserció en el mercat de treball.

Aquest curs estava adreçat a dones amb escassa qualificació professional i en situació d’especial vulnerabilitat, preferentment derivades de serveis socials o altres serveis del territori.


· Projecte d’inserció laboral de manteniment d’espais urbans
Amb aquest curs s’ha buscat la capacitació professional com a auxiliars de neteja i manteniment viari a un grup de 10 persones en situació d’atur mitjançant un programa de formació i treball en context productiu, que ha contemplat la contractació laboral de 6 mesos, amb una jornada de 32 hores setmanals, per a la realització de treballs de neteja i manteniment urbà, jardineria i adequació de les zones forestals de Trinitat Nova. A més, els participants han rebut orientació laboral. La taxa d’inserció ha estat del 30% amb 3 persones contractades.

Els objectius específics són: formar i aportar experiència laboral en l’àmbit de la neteja i la jardineria viària, urbana i periurbana; contribuir a la millora de l’estat de la via pública del barri i als diferents projectes promoguts pel Pla de Desenvolupament Comunitari de Trinitat Nova; augmentar les opcions d’inserció en el mercat de treball; afavorir la integració social i laboral mitjançant una atenció personalitzada per tal de millorar les condicions individuals de pertinença.

La iniciativa anava adreçada a aturats, preferentment joves amb dificultats d’inserció laboral i residents al barri de Trinitat Nova, derivats pels Serveis Socials i/o altres entitats i serveis del territori. Els criteris per poder participar-hi eren la possessió d’estudis primaris, es valora l’experiència en el camp del manteniment, la jardineria i la construcció o la neteja.


· Projecte d’inserció sociolaboral de manteniment i d’instal·lacions solars tèrmiques
El seu principal objectiu és capacitar professionalment com a tècnics auxiliars en el muntatge i manteniment de plaques solars tèrmiques a un grup de 8 persones en situació d’atur mitjançant un programa de formació i treball en context productiu, que contempli la contractació laboral de 6 mesos, amb una jornada de 30 hores setmanals, a comptar des del 18 de juny.

Es persegueix formar professionalment en la especialitat de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques; lliurar certificats de la formació rebuda als participants; revisar, diagnosticar i reparar, si s’escau, les instal·lacions de plaques solars instal·lades en els edificis de la zona URBAN de Trinitat Nova; realitzar una campanya informativa sobre el correcte ús i manteniment de les instal·lacions solars tèrmiques en les comunitats de veïns de la zona; col·laborar en la sensibilització del teixit associatiu i dels veïns del barri vers la cura i manteniment de l’espai urbà i la sostenibilitat, civisme i convivència, així com les iniciatives d’economia social desenvolupades al territori; afavorir la integració social i laboral mitjançant una atenció personalitzada per tal de millorar les condicions individuals de partença; augmentar les opcions d’inserció en el mercat de treball.

El programa està adreçat a persones en situació d’atur i amb dificultats per incorporar-se al mercat de treball, preferentment residents a la zona, com ara, joves, aturats de llarga durada, majors de 45 anys, immigrants i/o persones amb problemàtiques afegides. La taxa d’inserció en el mercat laboral ha estat del 12,5% amb 1 persona contractada.


· La iniciativa URBAN de Trinitat Nova 2007-2013
La Iniciativa Urbana URBAN de Trinitat Nova 2007-2013, iniciativa seleccionada al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), és un projecte de regeneració urbana amb criteris de sostenibilitat i qualitat que té un caràcter integral i que contempla aspectes socials, econòmics i mediambientals orientats a afavorir un desenvolupament urbà sostenible alhora que contribueix des de la ciutat al desenvolupament regional, al que participen les diferents administracions en col·laboració amb les entitats integrades al Pla de Desenvolupament Comunitari de Trinitat Nova. 

 Ajuntament de Barcelona - Servei de premsa
http://www.bcn.cat/media
Estàs aquí:Inici Context Socio-Cultural de Nou Barris Reinserció Laboral i Cursos de Formació